Change the language:     Ringtones Beltonen & Ringtones Polyphonic ringtones Polyfone ringtones Polyphonic ringtones Polyphonic ringtones Polyphonic ringtones Polyphonic ringtones/klingeltone Polyphonic ringtones Ireland USA Polyphonic ringtones
Beltonen, Polyfone ringtones
Favorieten | Helpdesk | Kosten | Contact | Ondersteunde toestellen
Voorpagina » 
Realtones » 
Nametones NEW! » 
Polyfone ringtones » 
Monofone ringtones » 
TrueTones » 
Wallpapers » 
Operator logo's » 
Picture messages » 
Screensavers » 
Painters » 
MiniMovies » 
Goedkope SMS » 
Javagames » 
MSN Downloads » 

Copyright
MobileRingtonez.nl en MobileRingtonez.com zijn uitgaven van Chamid Media.
© Copyright Chamid Media 2001-2006.
Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
De uitgever (Chamid Media) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, als gevolg van:
fouten bij de verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen, wanneer de instructies niet goed zijn opgevolgd;
het versturen van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen naar telefoons welke dit niet ondersteunen;
het kwijtraken van authorisatiecodes.
Indien er fouten optreden bij verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen welke niet veroorzaakt zijn door onjuist uitvoeren van de instructies restitueert de uitgever geen geld, het opgevraagde item zal in dat geval kostenloos opnieuw verstuurd worden.

Diverse content (zoals beltonen en logo's) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen ondermeer het inbreuk plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in strijd handelen van en/of met intellectuele eigendomsrechten (van derden). Mocht u werk(en) danwel content aantreffen op MobileRingtonez waarvan u denkt dat deze hier niet thuishoort zullen wij deze direct (op uw verzoek) verwijderen.

Indien u een van onze diensten afneemt, zoals het downloaden van beltonen of het versturen van items, gaat u accoord met de disclaimer.

Ringtones:
Ringtones
TotalGSM
Ringtones
JungleSlang
TrueTones
Ringtones
Ringtones

Ringtones
Gratisringtones.net
Ringtones
Ringtones
Ringtones
Ringtones
Free Ringtones Cool
Ringtones

Meer links...
Voeg site toe
Link naar ons

Disclaimer | Ringtones | Polyphonic Ringtones